Over Paul Vincent Ravi Iruthayasamy, kortweg voor deze gelegenheid PV, het volgende:PV is geboren op 20 mei 1970 in Wallipallayam, dat in Tamil Nadu ligt, een van de deelstaten van India.Tamil Nadu ligt in het zuiden van India.Zijn geboorteplaats, Wallipallayam was ten tijde van zijn geboorte nog een redelijk welvarend plaatsje van ca.1.500 inwoners, veelal hun kost verdienend op het land.Zijn familie heeft eeuwenlang het bestuur over de plaats en de omgeving in handen gehad.De familie stond en staat in hoog aanzien in de regio.Eerste helft van de jaren 70 werd Tamil Nadu en vooral ook de regio rond Wallipallayam geteisterd door een gruwelijke hongersnood.Velen kwamen om.De familie van PV en dan vooral zijn vader, die burgemeester/rechter was trachtte de nood te stelpen, waar mogelijk.Daaraan is het familiekapitaal grotendeels opgegaan.Velen trokken weg uit het dorp naar de grote steden, op zoek naar werk.De familie van PV verhuisde naar Coïmbatore, de textielhoofdstad van Tamil Nadu en India.

PV is geboren in een familie van bestuurders, regenten, die het bestuur en de rechtspraak uitoefenden, sinds eeuwen over Wallipallayam en de aangrenzende regio, diverse andere dorpen omvattend.Zijn vader nam die taak over van diens vader etc.De moeder van PV was lerares Engels.Dat zijn zijn broer John en diens echtgenote ook, die een dochter hebben.De vader van Paul is midden jaren 90 overleden.

De familie van PV hoort sociaal economisch bij de grote, groeiende middenklasse in India.Ze woont nog bij elkaar in een huurhuisje, maar er is grond gekocht, waarop een eigen huis gebouwd gaat worden.Voorts zijn er nog altijd de bezittingen in de geboortestreek, al is erg onduidelijk, wat die waard zijn.Er is nog geen auto, maar wel tv, radio, telefoon, computer etc.Men heeft het niet breed, maar lijdt ook zeker geen honger.Sommige familieleden studeren in het buitenland.Enkelen bekleden prominente posities in het maatschappelijk leven.

Zolang als de familieanalen teruggaan is de familie katholiek en dat impliceert al tenminste ca.200 jaar.De verdere oorsprong is niet meer te achterhalen.PV komt uit een onderkaste van de Brahmanen, de priesterkaste, in feite de hoogste kaste.De onderkaste van die kaste heet vertaald De Strijders/Soldaten.Niet onvermeld in dit verband mag blijven het feit, dat PV in zijn engere familiekring 18 collegapriesters heeft aan zijn vaderskant en 12 aan zijn moederskant.Een van hen is Bisschop van Oothacamund.

PV is priester gewijd op 18 april 2001 door Mgr.Dr.Ambrose, Bisschop van Coïmbatore en Father Dr.Mathew Kallikatt, Director General van Heralds of Good News in een uitpuilende kerk.Zijn vader had hem liever advokaat zien worden, maar PV bleef bij zijn roeping.Na zijn wijding liet PV zijn sponsor uit Nederland zijn kindertehuis zien.Toen is ter plekke het idee ontstaan om dat geweldige initiatief wat groter en professioneel aan te gaan pakken.

Later in 2001 is PV als missionaris naar Kenya vertrokken.

In 2002 kwam hij voor een vakantie, op uitnodiging van zijn sponsor, naar Nederland.Zowel Mgr.Drs.A.L.M.Hurkmans als Kardinaal Simonis vroegen hem hier te komen werken als priester.

In 2004 is PV inderdaad naar Nederland gekomen en sinds begin 2006 was hij pastoor in enkele Eindhovense parochies. In januari 2014 is PV weer teruggekeerd naar India, omdat zijn maximale verblijfsperiode van 10 jaar bereikt was.