Inleiding


De Stichting is opgericht op 14 oktober 2003 en is toen gestart met het inzamelen van gelden. Gelden worden – voor zover nodig en beschikbaar – overgemaakt naar de Stichting UDHAYA in India, die de activiteiten in India uitvoert en periodiek (exploitatie) en jaarlijks (financieel verslag) verantwoording aflegt aan onze Stichting. 

In 2005 werd van de ingezamelde gelden een grondstuk gekocht waarop vervolgens een kindertehuis werd gebouwd, dat in 2007 in exploitatie werd genomen. In dit kindertehuis kunnen gelijktijdig circa 25 kinderen wonen.