Donateur worden

Indien u een dergelijke overeenkomst wenst af te sluiten kunt u ons hierover informeren via 
• Per brief aan Stichting Paul-Vincent Ravi Foundation, Mgr Zwijsenstraat 43, 5643 PP Eindhoven of

• Per mail info@stichtingpaulvincent.nl

1. Eenmalige schenking.
Een eenmalig schenking kan worden gedaan door overmaking van het beoogde bedrag op bankrekening NL 19 RABO 010 114 76 27 ten name van Stichting Paul-Vincent Ravi Foundation. NB: onze Stichting is ANBI-erkend, dus deze schenking is aftrekbaar voor de (inkomsten)belasting, echter geldt hiervoor een niet aftrekbare drempel. 

2. Periodieke schenking zonder verplichting.
Hiervoor geldt hetzelfde als voor de eenmalige schenking.

3. Periodieke schenking op basis van overeenkomst voor minimale termijn van 5 jaar.
Normaal geldt bij aftrekbare giften een drempel (waarvoor geen belastingvermindering geldt), maar wanneer u een overeenkomst voor periodieke (minimaal 5 jaar) giften afsluit met de Stichting is er geen drempel van toepassing. In het verleden moest een dergelijke overeenkomst via de notaris worden afgesloten, maar sinds 1 januari 2014 mag dat ook onderhands. Onze Stichting hanteert hiervoor de standaard overeenkomst zoals deze door de Belastingdienst is opgesteld.