Beloningsbeleid

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor de Stichting als vrijwilliger (dus gratis). Ook reis- en verblijfkosten worden voor eigen rekening genomen. Bij uitbesteding van werkzaamheden aan derden wordt steeds getracht om deze eveneens gratis te laten uitvoeren. De afgelopen jaren is het percentage van de inkomsten dat naar India kon worden overgemaakt steeds nagenoeg 100% geweest.